početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Sigurna kuca

Pomozite izgradnju sigurne kuće!

Nasilje u porodici je zločin. Pomozite žrtvama.

Rodno zasnovano nasilje u školama u Srbiji

Rodno zasnovano nasilje u školama u Srbiji

Pogledajte rezultate istraživanja o stavovima, iskustvima i svesti o prisustvu, oblicima i posledicama rodno zasnovanog nasilja među i učenicama i učenicima osnovnih i srednjih...

Kome treba prijaviti nasilje

Kome treba prijaviti nasilje

U jedinstvenoj bazi podataka, koju je uspostavio UNDP Srbija, mogu se pronaći kontakti svih nadležnih institucija i organizacija u gradovima Srbije, u slučaju nasilja nad ženama.

SOS telefoni - juče, danas, sutra

SOS telefoni - juče, danas, sutra

Pogledajte intervjue sa lokalnim ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefone ženama koje su preživele nasilje. Upoznajte se sa ...

Globalno istraživanje EU o nasilju nad ženama

Globalno istraživanje EU o nasilju nad ženama

Pogledajte rezultate do sada najvećeg istraživanja o nasilju nad ženama, koje otkriva opseg nasilja koje žene trpe kod kuće, na poslu, u javnosti i na internetu...

Vesti iz budućnosti

Vesti iz budućnosti

U susret primeni Istanbulske konvencije, pročitajte najnoviju studiju Biljane Branković koja analizira rezultate dosadašnje institucionalne prakse u zaštiti žena od nasilja, ali i nudi predlog operacionalizacije...

Institucionalni odgovor na nasilje

Institucionalni odgovor na nasilje

Publikacija „Multisektorska saradnja – institucionalni odgovor na nasilje nad ženama“ objedinjuje postojeće protokole o postupanju i saradnji ustanova, organa...

Femicid

Femicid

Femicid je najdrastičnija forma nasilja nad ženama u čijoj osnovi leže rodne nejednakosti. Rodno zasnovano nasilje ubije godišnje isti broj žena kao i kancer u starosnoj grupi od 15. do 44. godine...

Kako mediji izveštavaju o nasilju

Kako mediji izveštavaju o nasilju

Pogledajte dobre i loše primere izveštavanja o nasilju nad ženama od 2010. do 2012. godine u štampanim medijima u Srbiji...

Videoteka

Videoteka

Strane i domaće kampanje, informativni video materijali, dokumentarni filmovi o različitim temama u okviru borbe protiv nasilja nad ženama...

Obeležavanje 8. marta

Obeležavanje 8. marta

Kao i svake godine, i ove je Rekonstrukcija Ženski fond pripremila štampanu i online Mapu obeležavanja 8. marta u Srbiji i regionu. Na jednom mestu, prikazana su dešavanja koja organizuju ženske organizacije u...

Programi za počinioce nasilja

Programi za počinioce nasilja

Programi za počinioce nasilja u porodici i u partnerskim odnosima predstavljaju obavezan aspekt međunarodne strategije u borbi protiv seksualnog i rodno ...

Kalendar obuka i seminara

Kalendar obuka i seminara

U okviru projekta "Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji" u brojnim gradovima Srbije organizuju se treninzi za novinare, kao i seminari za opšte i specijalizovane pružaoce usluga na ...

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.