početna| mapa sajta| štampaj| pošalji|

Sigurna kuca

Pomozite izgradnju sigurne kuće!

Nasilje u porodici je zločin. Pomozite žrtvama.

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad...

SOS telefoni - juče, danas, sutra

SOS telefoni - juče, danas, sutra

Pogledajte intervjue sa lokalnim ženskim nevladinim organizacijama koje pružaju usluge SOS telefone ženama koje su preživele nasilje. Upoznajte se sa ...

Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja na fakultetu

Pravilnik o zaštiti od seksualnog uznemiravanja na fakultetu

Pročitajte prvi dokument ove vrste, koji je doneo Fakultet političkih nauka. Pravilnikom se bliže određuju pojam seksualnog ...

Android aplikacija "Bezbedna"

Android aplikacija "Bezbedna"

Skinite aplikaciju pomoću koje svaka korisnica u situacijama nasilja može hitno kontaktirati pomoć, prijatelje ili hitne službe, kao i da svojim najbližima pošalje SOS SMS sa trenutnom lokacijom na kojoj se...

Rodno zasnovano nasilje u školama u Srbiji

Rodno zasnovano nasilje u školama u Srbiji

Pogledajte rezultate istraživanja o stavovima, iskustvima i svesti o prisustvu, oblicima i posledicama rodno zasnovanog nasilja među i učenicama i učenicima osnovnih i srednjih...

Globalno istraživanje EU o nasilju nad ženama

Globalno istraživanje EU o nasilju nad ženama

Pogledajte rezultate do sada najvećeg istraživanja o nasilju nad ženama, koje otkriva opseg nasilja koje žene trpe kod kuće, na poslu, u javnosti i na internetu...

Kome treba prijaviti nasilje

Kome treba prijaviti nasilje

U jedinstvenoj bazi podataka, koju je uspostavio UNDP Srbija, mogu se pronaći kontakti svih nadležnih institucija i organizacija u gradovima Srbije, u slučaju nasilja nad ženama.

Vesti iz budućnosti

Vesti iz budućnosti

U susret primeni Istanbulske konvencije, pročitajte najnoviju studiju Biljane Branković koja analizira rezultate dosadašnje institucionalne prakse u zaštiti žena od nasilja, ali i nudi predlog operacionalizacije...

Femicid

Femicid

Femicid je najdrastičnija forma nasilja nad ženama u čijoj osnovi leže rodne nejednakosti. Rodno zasnovano nasilje ubije godišnje isti broj žena kao i kancer u starosnoj grupi od 15. do 44. godine...

Kako mediji izveštavaju o nasilju

Kako mediji izveštavaju o nasilju

Pogledajte dobre i loše primere izveštavanja o nasilju nad ženama od 2010. do 2012. godine u štampanim medijima u Srbiji...

Videoteka

Videoteka

Strane i domaće kampanje, informativni video materijali, dokumentarni filmovi o različitim temama u okviru borbe protiv nasilja nad ženama...

Programi za počinioce nasilja

Programi za počinioce nasilja

Programi za počinioce nasilja u porodici i u partnerskim odnosima predstavljaju obavezan aspekt međunarodne strategije u borbi protiv seksualnog i rodno ...

.

Redizajniranje i održavanje website-a www.sigurnakuca.net podržava zajednički UN projekat “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama u Srbiji”, koji se realizuje zahvaljujući sredstvima UN Trust Fund-a za borbu protiv nasilja nad ženama.

Sadržaji website-a ne predstavljaju nužno stavove UNDP-a, UN Women-a, UNICEF-a ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.