Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad - organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima

Opšti cilj posebnog protokola Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike je da se struktuiraju postupci koji se realizuju u centru za socijalni rad-organu starateljstva u ostvarivanju poslova javnih ovlašćenja i obezbedi da se nasilje odmah zaustavi, spreči ponavljanje nasilja, obezbedi bezbednost lica koje trpi nasilje, zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih uslova licu koje trpi nasilje, osnaživanje i osposobljavanje žrtve nasilja da uz podršku ili bez podrške preuzme odgovornost za kvalitet i organizaciju sopstvenog života bez nasilja, kao i da se obezbedi celovita koordinatorska uloga ove ustanove u reagovanju na pojavu nasilja u porodici i partnerskim odnosima.

Ovde možete preuzeti dokument:
"Posebni protokol Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Vlade Republike Srbije o postupanju centara za socijalni rad - organa starateljstva u slučajevima nasilja u porodici i ženama u partnerskim odnosima" (PDF 705kB)

Podelite na društvenim mrežama: