Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

U junu 2010. godine usvojen je „Posebni protokol Ministarstva zdravlja Republike Srbije za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju“. Posebni protokol je instrument za prepoznavanje, evidentiranje i dokumentovanje rodno zasnovanog nasilja, sa ciljem da se zdravstveni radnici/e uključe i reaguju na planu otkrivanja, suzbijanja i prevencije ove neželjene društvene pojave. Zdravstvene posledice nasilja ugrožavaju fizički, mentalni i socijalni status žene. Razumevanjem i prihvatanjem svoje uloge, zdravstveni radnici/e, doprinose rešavanju problema nasilja nad ženama.

Ovde možete preuzeti dokument:
"Posebni protokol Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima" (PDF 1MB)

Podelite na društvenim mrežama: