Velike su šanse da u životu upoznate ili poznajete nekog ko se nalazi u situaciji nasilja – to može biti Vaša sestra, majka, ćerka, prijateljica, rođaka, komšinica, koleginica. Ljudi obično smatraju da je nasilje privatna stvar i da ih se to ne tiče, kao i da je nepristojno mešati se u tuđu privatnost. Nasilje je veoma opasno! U Srbiji u proseku svakih 10 dana jedna žena bude ubijena u kontekstu porodičnog ili partnerskog nasilja.

“Nemešanje” i tretiranje nasilja kao privatnog problema nasilnici mogu shavatiti kao potvrdu da je njihovo ponašanje prihvatljivo i da imaju prava da čine nasilje. Žene koje se nalaze u situaciji nasilja, ovu neutralnost mogu shvatiti kao nedostatak podrške, osudu i tražiti krivicu u sebi. 

Zapamtite da je zakonska obaveza svakog da prijavi nadležnim institucijama ako ima saznanje o nasilju ili neposrednoj opasnosti od nasilja.

Osobe koje se nalaze u sitauciji nasilja veoma često imaju potrebu za podrškom nekog kome veruju, pre nego što prijave ili nakon što su prijavile nasilje policiji, centru za socijalni rad ili drugoj nadležnoj instituciji. Ovim osobama je najčešće potrebno Vaše razmevanje i podrška, dok ne odluče šta će da rade.

Osobe koje su u situaciji nasilja mogu otvoreno tražiti podršku i govoriti o svojoj situaciji. Međutim, ponekim osobama je teško da i same spoznaju da su u nasilnom odnosu ili da direktno govore o svom iskustvu. Postoje neke osnovne stvari koje možete preduzeti kako biste pružili podršku osobi koja se nalazi u situaciji nasilja ili inicirati razgovor.

VAŽNO je da uprkos Vašoj želji da pomognete, ne dovodite sebe u opasnost ili rizik da budete povređeni. U situacijama trenutne opasnosti pozovite policiju na 192!