Pretnje i zastrašivanja

Pretnje i ponašanja koja su usmerena na zastrašivanje, takođe predstavljaju oblik nasilja koji uzmnemirava i narušava mentalno zdravlje, osećaj sigurnosti i blagostanja dovodeći do toga da žene i deca koja su izložena pretnjama žive u konstantnom strahu da će se one realizovati.

Pretnje treba shvatiti veoma ozbiljno i prijaviti ih institucijama, naročito one koje se odnose na pretnje ženama ako napuste partnera, kao što je Bićeš moja, ili ničija. 

Pretnje

Podelite na društvenim mrežama: