28 godina SOS telefona

SOS telefon za žene žrtve nasilja

Pročitaj više
Održi vezu

Održi vezu - SOS telefon za žene sa invaliditetom u situaciji nasilja

Žene sa invaliditetom su dva ili tri puta više u riziku nasilja od žena koje nemaju invaliditet. Znate li zašto?

Pročitaj više
Keep lines open

Phone line to some, life line to others - keep the line open!

SOS helpline service for women experiencing violence.

Pročitaj više