U komšiluku…

Ljudi obično smatraju da je nasilje privatna stvar i da ih se to ne tiče, kao i da je nepristojno mešati se u tuđu privatnost. Nasilje je veoma opasno! U Srbiji u proseku svakih 10 dana jedna žena bude ubijena u kontekstu porodičnog ili partnerskog nasilja.

“Nemešanje” i tretiranje nasilja kao privatnog problema nasilnici mogu shavatiti kao potvrdu da je njihovo ponašanje prihvatljivo i da imaju prava da čine nasilje. 

Čak i ukoliko poznajete ili ne poznajete komšije, a čujete da se u Vašem komšiluku dešava ili sumnjate da je ono što čujete nasilje, naročito ukoliko se u domaćinstvu nalaze deca, POZOVITE bez odlaganja POLICIJU na 192! Vaša prijava može biti i anonimna. Ne brinite da li ćete pogrešiti, policija je u obavezi da izađe po svakoj prijavi i utvrdi da li ima nasilja ili ne. Ukoliko ima nasilja, policija procenjuje rizik i preduzima radnje kako bi zaštitila žrtvu.

ZAPAMTITE zakonska je obaveza svakog da bez odlaganja prijavi nasilje ili neposrednu opasnost od nasilja policiji ili javnom tužiocu.

Ukoliko se ne radi o trenutnom nasilnom incidentu, nasilje ili sumnju na nasilje možete prijaviti i centru za socijalni rad, javnom tužilaštvu ili policiji telefonom, poštom, lično ili mejlom. Vaša prijava, bez obzira kojoj se instituciji obratite, može biti anonimna. Profesionalci u ovim institucijama obučeni su da prepoznaju i otkrivaju nasilje i pruže podršku onima koji trpe nasilje.

 

Podelite na društvenim mrežama: