Ako ne živiš s njim

Ako ne živite sa nasilnikom, a plašite se da će Vas proganjati zapamtite: Proganjanje i kršenje mera zaštite je krivično delo i treba da ga prijavite policiji. Da biste povećali svoju bezbednost, možete:

 • Kontaktirati policiju i sa nadležnim policijskim službenikom za nasilje u porodici dogovorite da Vam obezbedi prisustvo policijskih službenika kada se budete vraćali po stvari. Nikad se ne vraćajte sami, čak i ukoliko Vam deluje da ste se sporazumeli i dogovorili sa nasilnikom
 • Ukoliko tražite smeštaj, makar i privremen, pokušajte da nađete onaj koji ima adekvatno obezbeđenje – sa zaključavanjem vrata ulaza, zaključavanjem vrata stana
 • Ukoliko se osećate nebezbedno, razmislite da neko vreme boravite u sigurnoj kući ili da živite sa nekim rođakom ili prijateljem
 • Ukoliko ostajate u sopstvenoj kući, promenite brave na vratima
 • Nemojte stavljati ime i prezime na mestu na kom živite – na interfon, vrata stana ili poštansko sanduče
 • Ukoliko Vas bivši partner ili suprug prati, izbegavajte mesta na kojima nema ljudi, već se uvek krećite tamo gde ima prolaznika
 • Ukoliko živite u istom komšiluku kao i Vaš bivši partner ili imate zajedničke prijatelje,recite onima u koje imate poverenja o nasilju koje ste pretrpeli i da ste napustili nasilnu vezu. Recite im šta da urade ukoliko vide da Vam se nasilnik približava. ZAPAMTITE nasilje je nasilnikova sramota, a ne Vaša!
 • Nikad nemojte pristajati da ostanete nasamo sa nasilnikom, čak i kada Vas uverava da želi samo da razgovara sa sobom, da se promenio, da se nasilje neće više ponoviti
 • Izbegavajte rutine i kretanja istim putem
 • Ukoliko ste u mogućnosti, plaćanja obavljajte putem interneta. Izegavajte banke ili pošte u kojima nasilnik plaća račune

Obavestite sve nadležne službe da ste napustili nasilnog partnera:

 • Policiju u opštini u koju se doseljavate i recite im o Vašim strahovima
 • Centar za socijalni rad radi evidentiranja problema, dece i situacije
 • Školu – psihologa, razrednog starešinu ili učitelja upoznajte sa nasiljem koje ste Vi i deca doživeli i recite im da Vašu novu adresu ne saopštavaju nasilniku
 • Lekara
 • Zamolite ih da Vas kontaktiraju na uslužnu adresu, preko prijatelja ili rođaka
 • Naučite decu kako da pozovu policiju ili osobu u koju imate poverenja u slučaju opasnosti
 • Obavestite školu, vrtić ili osobe koje čuvaju Vašu decu da ste napustili nasilnog partnera i ko može da pokupi decu. Ukoliko Vi i deca imate mere zaštite od nasilja u porodici, dajte im fotokopiju rešenja, kao i fotografiju nasilnika. Zamolite ih da obaveste policiju ukoliko vide nasilnika u blizini
 • Obavestite Vaše komšije ukoliko imate mere zaštite od nasilja da obaveste policiju u slučaju da primete nasilnika u blizini. Zamolite komšije da ako čuju buku iz Vašeg stana da pozovu policiju
 • Obavestite prijatelje i rodbinu da imate mere zaštite od nasilja u porodici
 • Fotokopiju mera zaštite od nasilja u porodici držite uz sebe. Ukoliko dođe do kršenja mera, da možete da ih pokažete policiji
 • Na radnom mestu, odlučite kome ćete reći da ste napustili nasilnog partnera. Vaše kolege ili poslodavac mogu da budu podrška i da Vam pomognu da se zaštite.

 

Podelite na društvenim mrežama: