Ako prijavite nasilje zdravstvenoj ustanovi

 • Nasilje koje preživljavate ili ste doživeli odražava se na Vaše zdravstveno stanje – i fizičko i psihičko. Posledice pretrpljenog nasilja mogu imati smrtni ishod, kao što je ubistvo, samoubistvo, smrt tokom trudnoće ili porođaja. Takođe, kao posledice pretrpljenog nasilja mogu se javiti mnogobrojne fizičke povrede - krvni podlivi, posekotine, razderotine, oguljotine, ubodi, iščašenja zglobova, naprsnuća i prelomi kostiju, povrede oka, rascepi bubne opne, povrede unutrašnjih organa, što direktno ugrožava život i može dovesti do smrtnog ishoda.
   
 • Mnogo češće od fizičkih povreda javljaju se zdravstveni poremećaji, koji ne moraju biti praćeni fizičkim povredama, a koji utiču na zdravlje žena. To mogu biti hronični bolovi, kao što su glavobolje, bol u grudima i otežano disanje, bol u abdomenu, krstima, zglobovima i mišićima čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, hronične tegobe i zamor, visok krvni pritisak, ginekološki problemi, kao što su pobačaji, seksualno prenosive bolesti, mala telesna težina novorođenčeta i sl. Kao psihološki simptomi pretrpljenog nasilja mogu se javiti nesanica, uznemirenost i napadi panike, poremećaji ishrane, depresija i pomisli na samoubistvo, potreba za konzumiranjem alkohola i lekova i sl.
   
 • Zdravstveni radnici dužni su da preduzmu procedure koje su definisane u Posebnom protkolu Ministarstva zdravlja za zaštitu i postupanje sa ženama koje su izložene nasilju.
   
 • Ako imate fizičke povrede koje su posledica nasilja, ili ako je nasilje izazvalo jako uzbuđenje kod Vas i uticalo na Vaše psihičko stanje ili je ugrozilo Vaše životno spokojstvo, bilo bi dobro da, što pre, a po mogućstvu odmah, odete kod lekara (kod dežurnog lekara, u urgentni centar, bolnicu).
   
 • Važno je Vaše povrede sanirati. Ali, važno je i dobiti potvrdu o povredama, Vašem psihičkom stanju i ugroženom životnom spokojstvu, koja će vam poslužiti kao važan dokaz prilikom zaštite Vaših prava pred sudom.
   
 • Nužno je da lekaru pokažete sve fizičke povrede, čak i one najmanje, kažete ko Vam je povrede naneo, kada, kako, gde i sa čim Vam je naneo. Insistirajte da lekar sve to uvede u potvrdu – uverenje o povredama, kao i da navede psihičko stanje u kom se nalazite. Napomenite lekaru da Vam je to potrebno kao dokaz prilikom zaštite Vaših prava, kao i da sve povrede evidentira i u Vaš zdravstveni karton. Važno je da Vam lekar konstatuje povrede, sa naznakom Vašeg imena, imena lekara, pečata ustanove, datuma javljanja, datuma povređivanja i sa detaljnim opisom povreda (to ne mora biti na lekarskom uverenju koje se naplaćuje).
   
 • Ukoliko imate decu takođe recite to lekaru/lekarki sa kojim razgovarate. Čak i kada nisu direktno izložena fizičkom nasilju, svedočenje nasilju odražava se na blagostanje dece – na njihovo zdravstveno stanje, posebno psihološko, na njihov razvoj i socijalne odnose. 
   
 • Ukoliko ste žrtva silovanja (od strane partnera, supruga ili drugog poznatog ili nepoznatog lica), verovatno je kupanje/pranje prva stvar koju ćete poželeti da uradite. Međutim, bilo bi dobro ukoliko biste uspeli da najpre odete do lekara, jer će Vam lekarsko uverenje biti važan dokaz u postupcima koje možete pokrenuti radi zaštite svojih prava, a kupanjem/pranjem ćete uništiti dokaze koji su važni u sudskom postupku.
   
 • Zadatak lekara je da sanira povrede ako ih imate, dokumentuje Vaše zdravstveno stanje i evidentira tačno sve što ste mu ispričali u vezi sa nasiljem koje ste pretrpeli ili trpite i uputi Vas na druge institucije, kao što su tuzilastvo, policija i centar za socijalni rad koji se bave zaštitom od nasilja.
   
 • Iako će Vas lekar/lekarka možda uputiti kod specijaliste ili ćete dobiti lekove kao što su lekovi protiv bolova, antidepresivi ili sredstva za smirenje, to neće zaustaviti nasilje, niti će značajno uticati na poboljšanje Vašeg zdravstvenog stanja dokle god se nalazite i preživljavate nasilje.
   
 • Lekaru se možete obratiti i razgovarati sa njim o nasilju koje trpite u svakoj situaciji, a ne samo kada imate fizičke povrede ili neposredno nakon pretrpljenog nasilja. Nemojte se ustručavati da lekaru detaljno ispričate šta Vam se dešava, kao i promene u pogledu Vašeg zdravstvenog stanja koje se kod Vas dešavaju nakon što Vam se nasilje dogodilo.
 • Lekar/lekarka svojim postupanjem treba da Vam obezbedi:
 • Da ne osećate sramotu i stid što pričate sa njim/njom o nasilju
 • Da Vas ne osuđuje ukoliko nasilje niste prijavili policiji ili drugoj instituciji
 • Da obezbedi da se razgovor sa Vama odvija u miru, nesmetano i bez prisustva treće osobe, uključujući i nasilnog partnera, druge osobe koje su Vas dovele na pregled, drugo zdravstveno osoblje
 • Da poštuje Vaše odluke i ne nudi Vam “gotova rešenja”
 • Da svaki put kada se obratite, obezbedi isti kvalitet podrške i zaštite
Podelite na društvenim mrežama: