IZ LIČNOG UGLA: OČINSTVO KAO PREVENCIJA NASILjA? Miša Stojiljković, novinar i psiholog

Da li je ovaj naslov preteran? Da li očinstvo može da spreči nasilje? Da li sama činjenica da je neko otac znači da će on biti manje nasilan? Naravno da ne. Ali ako je odgovor ne, zašto sam onda dao baš ovaj naslov tekstu?

Pročitaj više
dr lucija hristov mitic

Sa prve linije

"Mi smo skoro mogli da čujemo priču žene koja je ceo život provela u braku svakodnevno trpeći od svog muža sve oblike nasilja, od psihološkog i ekonomskog, do fizičkog, ne nalazeći drugog izlaza osim trpljenja do njegove smrti, uprkos činjenici da su članovi šire porodice i lokalne zajednice bili sasvim svesni nasilja kojem je izložena decenijama. Trudimo se da ženama koje trpe nasilje uvek budemo potencijalni izlaz iz situacije u kojoj se nalaze, da žrtvi ostavimo otvorena vrata, nezavisno od toga da li je smogla snage da se otvori prilikom svoje prve posete lekaru, da ona zna da će biti saslušana i treći i peti put kad dođe”.

Pročitaj više