Da li je u nasilju?

Osobe koje su u situaciji nasilja mogu otvoreno tražiti podršku i govoriti o svojoj situaciji. Međutim, nekim osobama je teško da i same spoznaju da su u nasilnom odnosu ili da direktno govore o svom iskustvu. Iako se nasilnici služe različitim taktikama i metodama, NEKI od znakova koji mogu da upućuju na to da je osoba u nasilnom odnosu su:

Psihičke manifestacije nasilja

 • Umanjuje ili poriče da su ona i/ili deca u opasnosti od nasilja
 • Nada se i veruje da se nasilje više neće ponoviti
 • Krivi sebe za nasilje i uverena je da je ona isprovocirala nasilnika
 • Zavisi od njegove dozvole ili odobrenja
 • Njeno samopoštovanje i samopouzdanje u velikoj meri zavise od očekivanja i mišljenja drugih
 • Misli da su uzrok nasilju tenzija i problem u vezi ili stres
 • Ravnodušna je i apatična
 • Problemi, osećanja i potrebe njenog partnera su važniji od njenih potreba
 • Misli da nema dovoljno snage i da zavisi od partnera
 • Izolovana je i nema društveni život van veze
 • Finansijski je zavisna od partnera
 • Stalno ima potrebu da pravda svoje ponašanje nasilniku

Fizičke manifestacije nasilja

 • Povrede, vidljive i nevidljive, kao što su modrice, uganuća, istegnuti mišići, opekotine, unutrašnje krvarenje, posekotine, slomljene kosti, delovi kose koji nedostaju, znakovi davljenja i dr.
 • Stare ili nezalečene povrede, naročito one koje se ne podudaraju sa objašnjenjima
 • Dugotrajne ili ponovljene povrede koje se obrazlažu nespretnošću ili nesrećnim slučajem
 • Zloupotreba alkohola, lekova ili droge
 • Produženo korišćenje lekova, kao što su sedativi ili anti-depresivi
 • Nedostatak podrške i izolacija
 • Misli o samoubistvu ili pokušaji samoubistva
 • Preosetljivost, nervoza, osećaj beznadežnosti, reakcije na stres kao što su tenzija, glavobolje, nesanica, bol u leđima, stomaku ili grudima

Verbalne manifestacije nasilja

 • Neuravnotežena komunikacija između partnera
 • Česte uvrede ili ponižavanja kojima je partner izlaže
 • Izgleda uplašeno, nervozno, nesigurno ili pasivno kada je nasilnik prisutan
 • Stalno partneru “podnosi račun” gde je bila, šta radi, s kim je i sl.
 • Deca nasilno i/ili neprimereno komuniciraju sa njom

Znakovi neposredne opasnosti

 • Preti da će se povrediti ili nasilnik preti da će povrediti sebe, nju i/ili decu
 • Prisiljena je na seksualne odnose
 • Povrede se ponavljaju
 • Nasilnik ima pristup oružju
 • Nasilnik je sklon zloupotrebi alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci
 • Trudna je ili ima malu decu
 • Nasilnik je ljubomoran, kontroliše njeno kretanje i ponašanje, kao i komunikaciju sa drugim ljudima
 • Plaši se nasilnikove reakcije ako ga napusti
 • Plaši se za sopstveni život i/ili život dece
 • Napustila je nasilnika ili planira da ga napusti
 • Društveno je ili geografski izolovana
Podelite na društvenim mrežama: