Budi primer

  • Možda nikada nećeš imati iskustvo da svedočiš nasilju, ali postoje mnoge stvari koje možeš učiniti da doprineseš njegovom suzbijanju. Kada čuješ da se u tvom društvu pričaju vicevi ili priče u kojima se žene degradiraju ili nazivaju pogrdnim imenima, nemoj ćutati, već se suprotstavi – možeš jednostavno reći da ti nije smešno. Iako može delovati da nikog direktno ovakav govor ne vređa, zamisli da je reč o tvojoj majci, partnerki, supruzi, ćerci ili drugoj bliskoj ženskoj osobi i kako bi se one osećale da slušaju takve priče.

  • Razvij znanja da prepoznaš mitove koji se odnose na nasilje nad ženama, a naročito one koje opravdavaju nasilnike i traže krivicu u žrtvi. Suprotstavi im se na argumentovan način. Na taj način utičeš na promenu društvene svesti o nasilju kao neprihvatljivom ponašanju za koje nema opravdanja.

  • Ukoliko imaš saznanja da je tvoj brat, rođak, prijatelj, kolega ili poznanik nasilan prema svojoj partnerki ili supruzi, nemoj okretati glavu. Nasilje koje se dogodilo jednom, u većini slučajeva eskalira i vremenom postaje sve gore ostavljajući dugoročne posledice i na žene i na decu. Razgovaraj sa njim o nasilju, izrazi jasno stav da je nasilje neprihvatljivo i uputi ga da potraži pomoć. Ukoliko se ne osećaš sigurnim i ne znaš kako bi pristupio problemu, razgovaraj sa nekim stručnjakom i prijavi nasilje instituciji – policiji, tužilaštvu ili centru za socijalni rad. Tvoja prijava može biti anonimna i nemoj se pitati da li grešiš – institucije su dužne da ispitaju svaku sumnju na nasilje u porodici i partnerskim odnosima.

  • Nemoj podržavati zakone, inicijative ili aktivnosti kojima se ograničavaju prava ženama i sprečava ravnopravnost žena i muškaraca.

  • Podrži ili se uključi u akcije koje su usmerene na prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama. Budi primer drugima i razgovaraj sa mladićima i dečacima o neprihvatljivosti ponižavajućeg i nasilnog odnosa prema devojčicama i ženama. Razgovarajte sa drugim muškarcima, a posebno mladićima i dečacima o tome šta su zdravi partnerski odnosi.

Podelite na društvenim mrežama: