SOS TELEFONI

 • SOS telefoni su namenjeni ženama (ali i drugim osobama) sa iskustvom nasilja i tu su da Vam obezbede podršku, informacije o načinima na koje možete zaštiti sebe i načinima na koje možete prijaviti nasilje. Pozivanjem SOS telefona se dobija podrška i informacije o zaštiti od nasilja u partnerskim odnosima.
   
 • Prilikom poziva SOS telefona možete, ako želite, ostati anonimni i ne morate ostavljati Vaše ime i prezime, niti kontakt podatke.
   
 • Možete pozvati bilo koji SOS telefon bez obzira na mesto u kom živite.
   
 • Osoblje koje radi na SOS telefonu čine obučene volonterke i stručnjakinje iz različitih oblasti (psihologije, prava, medicine i dr.) koje su tu da Vas saslušaju, pruže Vam emotivnu podršku i daju Vam informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. One su tu da podrže Vaše odluke i pomognu Vam da izađete iz nasilja!
   
 • Osoblje SOS telefona je dobro upućeno u Vaša prava kada je u pitanju nasilje u partnerskom odnosu, Vaša prava koja se odnose na zdravstvenu, pravnu i socijalnu zaštitu i upoznato je sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zašitom od nasilja u porodici.
   
 • SOS telefoni Vam mogu obezbediti informacije o institucijama u kojima se prijavljuje nasilje, gde možete prijaviti nasilje i na koje brojeve telefona. Pored emocionalne podrške i informisanja mnoge od organizacija koje pružaju SOS telefonsku uslugu, obezbeđuju i drugu vrstu podrške ženama koje su u situaciji nasilja, kao što je neposredno savetovanje, psihološko osnaživanje, besplatna pravna pomoć i besplatno zastupanje na sudu.

Sigurnost

Kada tražite pomoć telefonskim putem, koristite javni telefon ili telefon van Vaše kuće. U situacijama trenutnog nasilja, pozovite 192 - policiju. Pokušajte da saznate gde se nalazi najbliži telefon kako biste u situaciji nasilja mogli što pre da potražite pomoć.

Za povećanje sigurnosti kada zovete SOS telefone:

Imajte na umu da ukoliko koristite kućni telefon, brojevi telefona koje ste pozivali mogu biti dostupni na uvid nasilniku preko izveštaja sa mesečnog telefonskog računa. Čak i ako ste napustili nasilnika do vremena kada mesečni izveštaj stigne, nasilnik može pratiti telefonske brojeve koje ste pozivali radi pomoći.

Pokušajte da obezbedite svoj mobilni telefon. Razmislite o mogućnosti da nabavite sopstveni pre-paid telefon za koji nasilnik neće znati, a sa kojeg ćete moći da obavljate poverljive pozive.

Izbegavajte bežične telefone: ako zovete sa Vašeg kućnog telefona, koristite fiksni telefon ako ga imate, pre nego bežični ili mobilni telefon. Pozive sa fiksnog telefona je teže locirati i pratiti.

 • Za neke osobe može biti nelagodno ili teško da prvi put progovore o nasilju koje im se dešava. Nemojte da brinete ako se osećate zbunjeno ili nesigurno, osoblje na SOS telefonu razume koliko ovaj prvi korak može biti težak za Vas. Konsultantkinje na SOS telefonu su posebno obučene da vode razgovor sa Vama, da Vas saslušaju i bez obzira šta im kažete, budite sigurni da će Vam verovati i da Vas neće osuđivati zbog Vaših odluka, ponašanja ili stavova. Čak i ako sumnjate da li je ono što Vam se dešava nasilje, da li su Vaše strepnje i sumnje opravdane, nemojte se ustručavati da pozovete SOS telefon.
   
 • SOS telefon možete pozvati čak i kada ste nasilje prijavili nekoj od institucija i kada su Vam potrebne dodatne informacije ili podrška. Takođe, osoblje SOS telefona će Vam pružiti podršku i kada je nasilna veza okončana, a Vama je potrebna podrška.
   
 • Znajte da ne postoje pravila za pozivanje SOS telefona. Osoblje SOS telefona neće zahtevati, niti Vam govoriti šta da radite, već će Vam pomoći da istražite različite opcije za koje smatrate da su najbolje za Vas. Osoblje na SOS telefonu sa Vama može razgovarati na različite teme, a koje se mogu odnositi na to:
   
 • Šta je nasilje
 • Zajedničko pravljanje bezbednosnog plana za ostanak ili napuštanje nasilne veze
 • Pomoć u traženju mesta na kom ćete biti bezbedni ili sigurne kuće
 • Informacije kome možete da prijavite i šta možete da očekujete kada prijavite nasilje institucijama
 • Pružanje emotivne podrške putem SOS telefona ili u direktnim konsultacijama sa stručnjakinjama koje rade u organizacijama koje pružaju uslugu SOS telefona
 • Savetovanje i podrušku nakon okončanja nasilne veze
 • Informacije ukoliko ste zabrinuti za nekog ko je u situaciji nasilja
 • SOS telefon možete pozvati i ako nasilje nije eskaliralo, ali prepoznajete neke od njegovih znakova. To je upravo najbolje vreme da pozovete SOS telefon – onda kada je nasilje u začetku ili kada niste u visokom riziku od nasilja. Sa osobljem SOS telefona možete razgovarati o onome što Vas zabrinjava u Vašoj vezi i planirati Vašu bezbednost u narednom periodu.
 • Svaki Vaš poziv je poverljiv. Osoblju na SOS telefonu ne morate da kažete ništa što ne želite, ne morate čak da kažete ni Vaše ime, niti mesto u kom boravite ili živite. Nijedna informacija koju podelite sa osobljem SOS telefona neće biti podeljena sa drugim profesionalcima (tužilaštvom, policijom, centrom za socijalni rad i dr.) bez Vaše dozvole i saglasnosti, osim ukoliko se Vi ili Vaše dete ne nalazite u situaciji životne ugroženosti. Ukoliko dođe do ove situacije, konsultantkinja na SOS telefonu će Vam objasniti da smatra da se radi o situaciji zbog koje je nužno da prekine poverljivost, kako bi obezbedila sigurnost Vas i/ili Vašeg deteta.
 • Ako ne govorite srpski jezik, u Srbiji postoje SOS telefoni koji uslugu pružaju na mađarskom i romskom jeziku. Možete direktno pozvati ove telefone ili pozivanjem bilo kog SOS telefona možete tražiti da Vas konsultantkinje upute na ove brojeve kako biste dobili podršku na jeziku koji razumete.
 • SOS telefon možete pozvati više puta. Takođe možete tražiti da razgovarate sa konsultantkinjom sa kojom ste prethodno razgovarali.

 

 

Podelite na društvenim mrežama: