TEMA: Uloga muškaraca u prevenciji

Da bi se žene, devojke  i devojčice ohrabrile, muškarci, mladići  i dečaci treba da im pruže podršku i preuzmu odgovornost.

Pročitaj više

Teme

“Analizom zbirnih rezultata možemo reći da se Zakon o sprečavanju nasilja u porodici primenjuje adekvatno u većini svojih segmenata” – ocenjuje Gorjana Mirčić Čaluković.  “Činjenica da su sudovi produžili hitne mere za 30 dana po predlogu tužilaštva u čak 15.617 slučajeva (odnosno u 20.258 do 31. avgusta 2018.) svakako govori o preventivnom delovanju nadležnih državnih organa."

Pročitaj više