Kako da pomognem

Ne morate da čekate da Vam ona ispriča svoj slučaj. Možete i sami započeti razgovor o tome kada je nasilnik odsutan. Stavite joj do znanja da ste zabrinuti za nju i da želite da joj pomognete. Pokušajte da ne kritikujete njenog partnera ili njihovu vezu. Umesto toga, usredsredite se na zlostavljanje i njenu bezbednost. Ne morate imati odgovore na sva pitanja. Nikada nemojte potceniti značaj pomoći koju joj pružate. Slušajte je i pustite je da Vam sama kaže kako da je podržite.

VERUJTE onome što Vam ona kaže i odnosite se prema tome ozbiljno.

Poštujte privatnost - Pričajte sa njom na mestu koje je sigurno i u kojem će ona imati privatnost. Izbegavajte mesta na kojim ima drugih ljudi ili na kojem bi Vaš razgovor mogao biti narušen. Naročito NEMOJTE ovaj razgovor voditi U PRISUSTVU NASILNIKA ili dece.

Poverljivost – ono što Vam je ona ispričala nemojte deliti sa drugima, osim ukoliko ne postoji ugroženost osobe ili njene dece, kada bez njenog pristanka ili saglasnosti morate prijaviti nasilje policiji.

Slušajte – slušajte ono što Vam govori, bez prekidanja, osuđivanja ili izražavanja neverice. Pitajte kako možete da joj pomognete. Imajte razumevanja i budite podrška. Možete joj reći šta Vi vidite i uveriti je da NIJE njena krivica što je njen partner nasilan. Pružite joj uverenje da ima pravo na život bez nasilja.

Ponudite da prijavite nasilje nekoj od institucija. Vaša prijava može biti i anonimna. Veoma često osobe koje su izložene nasilju imaju strah da prijave nasilje, koji ne mora biti samo strah da će biti izložene odmazdi, već i strepnja i griža savesti prema deci, partneru, porodici. Mnogim ženama je lakše kada neko drugi "prepozna" nasilje i prijavi nasilnika umesto njih. Kada prijavljujete nasilje nad drugom osobom, dovoljno je da institucijama prijavite sumnju da je neko izložen nasilju, institucije su dužene da provere svaku prijavu.

Razumite je čak i kada ne želi da priča o onome što se dešava, ako poriče nasilje ili čak nije svesna da je u nasilnoj vezi. ZAPAMTITE nasilnici se služe različitim TAKTIKAMA, a posebno manipulacijom, te je nekim ženama potrebno više vremena da spoznaju da su u nasilnom odnosu.

Uverite je da uvek može da razgovara sa Vama, da je nećete osuđivati ni što je u vezi sa nasilnikom, niti ukoliko mu se vrati.

Ukoliko ima dece, recite joj da ste zabrinuti za njihovu emocionalnu i fizičku bezbednost.

Ohrabrite je da potraži pomoć

Kada spozna ili Vam se poveri da se nalazi u nasilnom odnosu, recite joj da postoje različite vrste pomoći i podržite je da potraži pomoć. Ponudite joj informacije o vrstama pomoći koje su joj na raspolaganju.

Ponudite joj praktičnu pomoć – da pričuvate decu kada joj je to potrebno, da je otpratite do institucije ili organizacije u kojoj traži ili dobija profesionalnu pomoć, ponudite joj da neke od stvari koje su deo njenog SIGURNOSNOG PLANA sačuva kod Vas.

Pomozite joj u razvijanju SIGURNOSNOG PLANA i mapiranja mesta gde može pobeći u trenucima kada je njen partner nasilan prema njoj i/ili deci.

Uverite je da se NE SUPROTSTAVLJA nasilniku, naročito ne u sitaucijama kada planira da ga napusti. 

 

 

 

 

Podelite na društvenim mrežama: