UNFPA podržava Vladu da omogući univerzalan pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju, promoviše reproduktivna prava, smanjenje mortaliteta majki i ubrzavanje napretka agende Međunarodne konferencije o populaciji i razvoju (ICPD) i Održivog cilja razvoja (MCR) 5. Od 2006. rad UNFPA u Srbiji usmeren je na poboljšanje života mladih i žena kroz zagovaranje za ljudska prava i rodnu ravnopravnost i unapređivanje razumevanja populacionih dinamika. U prethodnom periodu UNFPA je podržavala:

 

  • Edukativne pozorišne predstave o rodno zasnovanom nasilju i reproduktivnom zdravlju među marginalizovanim grupama mladih
  • Rad sa mladićima na rekonstrukciji rodnih stereotipa
  • Sprovela je situacionu analizu o odgovoru zdravstvenog sektora na rodno zasnovano nasilje
  • Podržala reviziju programa za obuku pružalaca zdravstvene zaštite o RZN pod nazivom „Odgovor zdravstvenog sektora na RZN“, kao i prateći trening trenera
Podelite na društvenim mrežama: