Seksualno nasilje

seksualno nasilje

Seksualno nasilje je prinudna ili neželjena seksualna aktivnost. Počinilac seksualnog nasilja može koristiti fizičku silu, pretnje i zastrašivanja ili zloupotrebiti osobu koja nije u stanju da da saglasnost za seksualni odnos.

Seksualno nasilje se može desiti i među ljudima koji se međusobno poznaju, kao i u kontektstu porodičnog nasilja – u porodici, u braku ili partnerskoj vezi.

Pretrpljeno seksualno nasilje ostavlja posledice na mentalno zdravlje žene, uključujući i anksioznost i različite vrste post-traumatskih poremećaja.

Neki od oblika seksualnog nasilja su:

  • Silovanje
  • Nanošenje neželjenog bola tokom seksualnog odnosa
  • Povređivanje genitalija
  • Prinuda na seks bez kontracepcije
  • Prinuda žene na seksualne aktivnosti koje ne želi
  • Korišćenje seksualno degradirajućih psovki i uvreda
  • Neželjeno dodirivanje
  • Neželjeno izlaganje pornografiji
  • Seksističke šale

seksualno nasilje svedocenja

PRISTANAK je osnova zdravog seksualnog odnosa. Seksualo nasilje je svaka vrsta pritiska da imate seks ili prinuda na seksulane činove sa kojima se ne slažete.

Zapamtite Vaše NE znači NE i imate uvek pravo da kaže NE, čak i ako ste u braku. Ćutanje ne znači pristanak. Takođe, ako ste pod uticajem alkohola ili droge, i niste u stanju da date pristanak, svaki neželjeni seksuali odnos predstavlja seksualno nasilje.

Podelite na društvenim mrežama: