SOS telefoni

SOS telefoni pružaju uslugu telefonskih konsultacija ženama ugroženim nasiljem od strane partnera ili člana porodice. Primarni cilj je osnaživanje žene da izađe iz situacije nasilja. Tokom ovih razgovora žena može dobiti osnovnu psihološku pomoć kao i elementarne informacije pravne i socijalne prirode, te u dogovoru sa organizacijom napraviti konkretan plan aktivnosti vezan za trajno rešenje problema. Ukoliko na ovoj stranici primetite informacije koje ne odgovaraju činjenicama, molimo vas da nas obavestite.

Beograd

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća

0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19h

011/2769 466 radnim danima 10-19h

062/304 560 noću 19-10h

Autonomni Ženski Centar - SOS telefon

011 266-2222

radnim danom 10-20h

Anti Trafiking Centar (ATC) - SOS telefon za žrtve trgovine ženama

011/ 3239 002 radnim danima 10-18h

ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon

011/785-0000, 065/3347-817, dostupan 24h

Evropski broj za nestalu decu 116-000

Incest trauma centar - SOS telefon

011/3441-737, 011/3861-332 - 24h

No mobbing - SOS protiv zlostavljanja na poslu

064/ 2127-880 svakog dana od 8 do 22h

Centar za podršku ženama - Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu

0800-10-10-10

radnim danima od 10 do 17h

Humanitarno udruženje ARD - SOS telefon

013/ 893 268 radnim danima 10-18h

Klub žena Hera - SOS telefon

024/714-140

radnim danima od 9 do 17h

Humanitarno udruženje ARD - SOS telefon

031/ 869 023

radnim danima 10-18h

Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici - Centar za razvoj socijalnih usluga "Knjeginja Ljubica"

034/ 302-866

dostupan 24h

SOS telefon

034/305-641

utorkom i cetvrtkom od 14 do 17h

Oaza sigurnosti - SOS telefon

034/332-048

radnim danima od 8 do 15h

Udruženje Fenomena - SOS telefon

036/235-706

ponedeljkom, utorkom i petkom od 12 do 16h

SOS telefon i pravno savetovalište za žene i decu žrtve nasilja

037/440-470

utorkom, sredom i cetvrtkom od 11 do 14h i od 17 - 20h

ponedeljkom i petkom od 17 do 20h

Organizacija "Žene za mir" - SOS telefon

016 /237-300 i 016 /237-301

radnim danima 18-21h

Udruženje gradana "Svetionik" - SOS telefon

015 /882 107

radnim danima 16-20h

Sigurna kuća - Centar za socijalni rad

018/521 210

dostupan od 08 do 16h

SOS telefon za Romkinje i decu žrtve nasilja

018/515-318

radnim danima od 9 do 13h i 17 do 20h

SOS telefon na jezicima manjina

023/774-959, 023/775-843

radnim danima od 10 do 15h

Kulturni centar Damad - SOS telefon

020/ 332 755

radnim danima 18-21h

Sigurna kuca-Centar za socijalni rad

021/646-5746

svakog radnog dana od 7 do 19h

vikendom od 09:30 do 16:30

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

021/ 422 740

Sigurna kuca i SOS telefon - Centar za socijalni rad

0800/ 100 113

svakog radnog dana od 9h do 19h. besplatan poziv

SOS telefon

013/ 519 966

Humanitarno udruženje ARD - SOS telefon

031/ 816 475

Sigurna kuca - Centar za socijalni rad

062/60-80-80

dostupan 24h

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja

026/ 617 480

radnim danima 18-21h

SOS telefon

026/322-841

ponedeljak i petak od 11 do 13h; utorak i cetvrtak od 17 do 19h

Pravne konsultacije: ponedeljak i sreda od 17 do 19h

SOS telefon i sklonište - Centar za socijalni rad

025/482-499

svakog radnog dana od 07:30 do 15h

Ženska alternativa - SOS telefon

025 27 321

radnim danima 10-21h

Centar za devojke - SOS telefon

031/ 510 517

radnim danima 18-21h

Humanitarno udruženje ARD - SOS telefon

031-521-441

radnim danima 8-20h

SOS telefon za osobe sa iskustvom nasilja u porodici

0800-333-445

HORA - SOS telefon

014/ 90 40

radnim danima 10-13h i 17-20h

Žene u akciji

026 / 514-614

SOS telefon i sklonište

016/877-490

dostupan radnim danima i subotom od 10 do 14h i od 18 do 20h

SOS telefon

016/ 874 744

radnim danima 18-21h

Odbor za ljudska prava - SOS telefon

017/ 410 822

017/ 414 854

radnim danom 10-20h i vikendom 17-20h

Centar za prava žena - SOS telefon

013/ 822 795

064/64-54-067

radnim danima od 17 do 19h

Udruženje majki - SOS telefon

019/ 426 625

Udruženje samohranih majki

011/ 3161 462

radno vreme 8-16h

Sigurna kuća - Centar za socijalni rad

064/64-88-103

064/64-88-104

064/64-88-105

dostupna 24h

Zrenjaninski edukativni centar - ZEC

023 / 581 350

ponedeljkom, četvrtkom i subotom od 14 do 18h