Borba protiv nasilja nad decom globalni je prioritet Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija UNICEF. U Srbiji UNICEF pruža podršku naporima Vlade Republike Srbije da se stvori bolje i bezbednije okruženje za svako dete u zemlji. Posebno se fokusiramo na ostvarivanje prava najosetljivijih grupa dece kako bi ta deca dobila iste šanse kao i ostala deca i mogla da dostignu svoje pune potencijale. UNICEF je prepoznat kao ključni partner države u sticanju znanja o pravima deteta, razvoju i učenju u ranom detinjstvu, zaštiti dece, obrazovanju i zdravlju majke i deteta. U oblasti rodno zasnovanog nasilja u prethodnom periodu uz podršku UNICEF:

 

  • Izrađeni su opšti i posebni protokoli za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i ojačani mehanizami za njihovu primenu na lokalnom nivou
  • U 50 škola širom Srbije sproveden je program „Škola bez nasilja“. Odabrani treneri, nastavnici, vršnjački edukatori i prosvetni savetnici podržani u okviru projekta ostali su institucionalni kapacitet za zaštitu dece od nasilja u svojim zajednicama i školama. Priručnici i materijali za obuku, napravljeni za nastavnike, učenike i škole ostali su značajan resurs za dalju primenu programa prevencije rodno zasnovanog nasilja u školama.
  • Devojčice i dečaci u 50 škola u Srbiji promenili su stavove o rodno zasnovanom nasilju zahvaljujući učešću u programu.
  • Radi sprečavanja i smanjenja nasilja nad i među decom i stvaranja bezbednijeg okruženja za učenje i razvoj, osnovana je Jedinica za prevenciju nasilja u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
  • Prosvetni radnici su upućeni kako da prepoznaju i spreče nasilje nad devojčicama i rodno zasnovano nasilje kroz Prikaz postupanja obrazovno-vaspitnih ustanova u slučajevima nasilja nad devojčicama i porodičnog nasilja
  • U 10 lokalnih zajednica napravljena je grupa mladih vršnjačkih edukatora o rodno zasnovanim nasilju.
Podelite na društvenim mrežama: