Ako mu se vrati…

Žene koje imaju iskustvo nasilja, u proseku se i do 7 puta vraćaju nasilnim partnerima. Za one koji su zabrinuti za njihovu bezbednost i koji im pružaju podršku, ovo može da bude veoma frustrirajuće.

Ukoliko ona ne želi da napusti nasilnog partnera ili mu se vrati, pokušajte da razumete da je ova odluka samo njena i da bez obzira na Vašu podršku i sve što ste uradili ili radite za nju, pritisak i ljutnja neće pomoći. Zapamtite, da bez obzira na sve što činite za nju, Vi ne možete promeniti situaciju u kojoj se ona nalazi.

Pokušajte da razumete razloge zbog kojih žene ostaju u nasilnim vezama ili se vraćaju nasilnim partnerima. Dinamika nasilja objašnjena je kroz KRUGOVE NASILJA.

Većina žena voli svoje partnere i nada se da će se oni promeniti. Ono što se obično dešava je, da nasilje neće prestati, već će vremenom postati sve intenzivnije i gore, osim ukoliko nasilnik ne prihvati odgovornost za nasilje i ne potraži profesionalnu pomoć. O ovome možete razgovarati sa njom, ali je nemojte primoravati ili vršiti pritisak da ga napusti.

Neke žene osećaju da nemaju snage ili ne znaju da li mogu da vode samostalan život, nezavisan od nasilnog partnera. Zapamtite da je većini ovih žena samopouzdanje urušeno. Ukoliko bi svako od nas svakodnevno slušao kako nije vredan, bio izložen svakodnevnim kritikama i ponižavanjima, prebacivanjem krivice i odgovornosti, vremenom bi počeo da veruje u to i da krivi sebe.

Ohrabrivanje da se javi lokalnim servisima podrške, kao što su SOS telefoni, savetovališta i centri za socijalni rad, takođe je značajan vid podrške. Ponekad je lakše razgovarati otvoreno sa onim sa kojima nismo bliski i koje ne poznajemo.

Samo saznanje da je ne osuđujete, već da ima s kim da razgovara i da brinete za nju, važan je korak u izgradnji samopouzdanja i donošenja odluke da napusti nasilnu vezu.

 

Podelite na društvenim mrežama: