Osnovana prva Evropska opservatorija za praćenje Femicida

Podizanje svesti o rodno zasnovanim ubistvima žena cilj je Evropska opservatorija za praćenje Femicida (EOF) koja je počela s radom. Prva opservatorija te vrste nastala je na katedri Studija roda Univerzitetu na Malti na inicjativu eksperata iz 30 zemalja.

Pročitaj više

Novi Zeland uvodi plaćeno odsustvo za žrtve porodičnog nasilja

Parlament Novog zelanda usvojio je zakon kojim žrtve porodičnog nasilja dobijaju pravo na 10 dana plaćenog odsustva s posla tokom kog imaju prilliku da napuste partnera, nađu novi dom i zbrinu sebe kao i ostatak svoje porodice.

Pročitaj više

Saradnjom do boljih rezultata

Zato što je žrtvi nasilja veoma teško da izađe iz kruga nasilja i često kod prve prepreke odustaje, neophodno je da svi nadležni državni organi i ustanove, kao i organizacije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja budu povezni i dobro koordinisani na lokalnom nivou - istaknuto je na seminar

Pročitaj više