Ako živiš sa njim

Ukoliko živite sa nasilnim partnerom/suprugom možete preduzeti neke od koraka kako biste povećali svoju bezbednost

Kod kuće:

 • Recite nekom kome verujete da trpite nasilje
 • Recite svojoj deci da nije u redu to što se dešava, čak i kada je neko koga volimo nasilan. Recite im da ni Vi, ni oni niste krivi za nasilje, niti da ga izazivaju oni ili Vi. Naučite ih kako da budu bezbedni kada dođe do nasilja
 • Pokušajte da predvidite reakcije Vašeg partnera i procenite opasanost situacije u kojoj se možete naći Vi ili Vaša deca
 • Napravite sigurnosi plan, sa osobljem koje radi na SOS telefonu ili sa voditeljem slučaja u centru za socijalni rad, kako biste na najbezbedniji način napustili nasilnog partnera
 • Ne govorite nasilnom partneru da nameravate da ga napustite
 • Budite sigurni da su oružje i municija sklonjeni i zaključani ili da nisu u kući
 • Napravite listu telefona – policije, centra za socijalni rad, zdravstvene ustanove, nevladine organizacije za podršku ženama u situaciji nasilja, prijatelja ili rođaka koji su Vam podrška, prijatelja Vaše dece
 • Probajte da se dogovorite sa prijateljima ili rođacima da ostanete kod njih, kada Vam je to potrebno
 • Zamolite komšije da ako čuju lupu i viku iz Vašeg stana ili kuće odmah pozovu policiju
 • Naučite decu kako da koriste telefon, fiksni i mobilni
 • Naučite decu kako da pozovu policiju. Ukoliko ste sigurni da deca neće reći Vaše namere nasilniku, dogovorite sa njima “lozinku” ili “tajnu reč” kojom ćete ih upozoriti da zovu policiju ili pomoć
 • Pokušajte da naučite i dogovorite sa decom da pozovu osobu ili osobe od poverenje
 • “Lozinku” ili “tajnu reč” možete dogovoriti i sa osobama od poverenja, kako biste im dali znak da pozovu policiju kada ste u opasnosti
 • Planirajte koji su najbolji izlazi za napuštanje opasne situacije, uvežbajte korake. Naučite decu šta da rade u situacijama opasnosti i kako da najbrže i bezbednije napuste mesto opasnosti
 • Ne nosite marame, ešarpe ili ogrlice
Podelite na društvenim mrežama: