Uključi se

  • Nasilje nad ženama ne tiče se samo žena već i muškaraca. Mnogi muškarci pomažu u borbi protiv nasilja nad ženama i učestvuju u kampanjama za podizanje svesti o nasilju i sprečavanju nasilja. Uključi se i ti!

  • Kada ti se žena poveri da je njen partner ili muž nasilan, slušaj je i veruj joj. Otvoriti se i priznati nasilje je vrlo hrabar potez i mnoge žene stavlja i u opasnu situaciju, ukoliko nasilnik sazna da je njegova partnerka podelila svoje iskutsvo. Zato gledaj na ovo kao na posebnu priliku – nemoj je osuđivati i podrži njene odluke, čak i ukoliko nije spremna da napusti nasilnika.

  • Mnogi od nas su imali iskustvo nasilja i žive u strahu da se te situacije ne ponove. Ukoliko ste prošli kroz nasilje – potražite pomoć kroz psihološko savetovanje u ženskim nevladinim organizacijama ili savetovalištima.

  • Ukoliko ste nasilni i imate osećaj da ne možete da kontolišete bes i svoje postupke, potražite pomoć u savetovalištima koji organizuju programe za muškarce koji čine nasilje.

  • Mnogi veruju da je nasilje privatna stvar i da ne bi trebalo da se mešamo u tuđ život, brak ili vezu. “Nemešanje” i tretiranje nasilja kao privatnog problema nasilnici mogu shavatiti kao potvrdu da je njihovo ponašanje prihvatljivo i da imaju prava da čine nasilje. Žene koje se nalaze u situaciji nasilja, ovu neutralnost mogu shvatiti kao nedostatak podrške, osudu i tražiti krivicu u sebi. Ukoliko sumnjate da neko trpi nasilje, pitajte tu osobu. Možda vam se neće odmah poveriti, ali je važno da zna u Vas može imati poverenja i poveriti vam se kad je spremna. Ukoliko čujete da se nasilje dešava u vašem komšiluku ili blizini, pozovite policiju.

  • Pričajte sa svojom decom o nasilju i učite ih kako da konflikte rešavaju na nenasilan način. Prekinite nasilnu igru i u svakoj sličnoj situaciji nemojte propustiti da prenesete poruku deci da je nasilje neprihvatljivo i pogrešno ponašanje. Nemojte koristiti nasilne metode za kažnjavanje sopstvene dece.

  • Žene čine većinu žrtava nasilja. U društvima u kojima su rodne neravnopravnosti izražene, žene su češće izložene nasilju. Stoga je važno da se zalažemo za rodnu ravnopravnost i podržavamo organizacije koje pružaju podršku ženama u situaciji nasilja – bilo finansijski, bilo učešćem u akcijama koje organizuju ili volontiranjem u nekoj od ovih organizacija.

  • U medijima, filmovima, vebsajtovima žene se veoma često predstavljaju na uvredljive načine. Ne podržavajte, već koristite priliku da se suprotstavite i osudite ovakvo prikazivanje žena. Na ovaj način doprinosite borbi protiv stereotipa, diskriminacije i rodne neravnopravnosti.

Podelite na društvenim mrežama: