Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji

integrisani odgovor

Kroz dugogodišnje partnerstvo i saradnju Tima Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji i nadležnih ministarstava, tela i institucija Vlade Republike Srbije, kao i organizacija civilnog društva, nastojimo da izgradimo društvo bez nasilja nad ženama i devojčicama. Zajedničkim aktivnostima informišemo građane o fenomenu nasilja i posledicama koje ono ostavlja na živote onih koje su ga preživele, radimo na  sprečavanju nasilja,  i na tome da, kada se nasilje desi, žrtve dobiju pravovremenu i efikasnu zaštitu i podršku institucija, a da počinioci budu kažnjeni.

Projekat Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem nacionalnih i pokrajinskih Vladinih tela u partnerstvu sa agencijama Ujedinjenih nacija doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.

Prva faza zajedničkog projekta počela je sa sprovođenjem 2012. godine uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija protiv nasilja nad ženama (UN Trust Fund to Eliminate Violence against Women). Glavni nosilac projekta bio je UNDP,  u saradnji sa UN Women i UNICEF, koji su i u prethodnom periodu kroz različite projekte bili posvećeni prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i decom u porodici. Projekat je primenjivao holistički pristup poznat pod nazivom „5P“ u radu sa kompleksnim pitanjem rodno zasnovanog nasilja: prevencija, zaštita, krivično gonjenje, politike i partnerstva (eng. prevention, protection, prosecution, policy i partnership), kroz uključivanje svih relevantnih sektora (socijalne zaštite, pravosuđa, policije, prosvete, zdravstva), aktera (vlade, NVO, medija) na svim nivoima vlasti (nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom).

Implementacija druge faze projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II započela je u septembru 2016. godine uz podršku Vlade Kraljevine Švedske. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije glavni je nacionalni implementacioni partner agencija Ujedinjenih nacija (UNDP, UNICEF, UNFPA i UN Women) u sprovođenju ovog projekta , a projektni partneri su i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo omladine i sporta i Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.

 

 

Podelite na društvenim mrežama: