Psihičko nasilje

psihičko nasilje slika

Nasilje ne podrazumeva samo fizičko povređivanje. Iako psihičko nasilje ne ostavlja modrice i ožiljke, ono ostavlja posledice na Vaše mentalno zdravlje i blagostanje. Depresija, anksioznost, misli o samoubistvu ili pokušaj samoubistva su neka od stanja kroz koja prolaze žene koje su iskusile ili trpe emocionalno zlostavljanje.

Psihološkim nasiljem nasilnici urušavaju nezavisnost i samopouzdanje ženi sa ciljem da održe moć i kontrolu u vezi.

Fizičko nasilje obično uključuje i različite vidove psihološkog zlostavljanja.

U osnovi psihološkog nasilja je verbalno zlostavljanje. Nasilnik konstantno kritikuje ili vrši negativno “etiketiranje” osobe.

Psihološko nasilje je više od jedne rasprave, ono se dešava duži vremenski period tokom kojeg nasilnik kontoliše ženu i urušava njeno samopouzdanje, mentalno zdravlje i proizvodi osećaj straha i nesigurnosti.

Sklonost nasilnika da se pretvara kao da se ništa nije dogodilo ili čak da okrivljava žrtvu je veoma često za emocionalno i psihičko nasilje. Ovo proizvodi osećaj zbunjenosti i dovodi do toga da žena počinje da sumnja u sebe i ono što joj se dešava. Veoma često prođe dosta vremena dok žene ne shvate da je ovakvo ponašanje nasilnika namerno i smišljeno.

Neki od vidova emocionalnog i psihološkog nasilja su:

 • Okrivljavanje za sve probleme koji postoje u vezi ili braku
 • Poređenje sa drugima i urušavanje samopouzdanja
 • Ponižavanje i omalovažavanje pred drugima
 • Kritikovanje ženine inteligencije, izgleda, sposobnosti
 • Zlovolja i optuživanje žene za sopstvene neuspehe i nezadovoljstvo
 • Vikanje, vređanje i psovanje, nazivanje pogrdnim imenima
 • Nabijanje osećaja krivice ženi ukoliko ne želi seksualni odnos
 • Ucenjuje Vas da će učiniti nešto, ako ne uradite ono što on želi
 • Pretnja samoubistvom
 • Nemogućnost da se razgovara o onome što se dešava u vezi ili braku
 • Vaš strah da pričate o onome što Vam se događa i kako se osećate
 • Kontrolisanje kada odlazite, a kada se vraćate kući
 • Sprečavanje da se viđate sa prijateljima i porodicom ili da uspostavljate nova prijateljstva i kontakte
 • Potreba da odustanete od svega, samo da biste ugodili partneru ili izbegli njegovo nezadovoljstvo.

Psihičkom nasilju doprinose i radnje koje narušavaju funkcionisanje porodice ili se odnose na tretman drugih članova domaćinstva, kao što je nepoštovanje privatnosti, vojničko dresiranje, nepoštovanje kućnog reda, prevelika roditeljska očekivanja, prisiljavanje na izbor zanimanja, zanemarivanje ostarelih članova porodice, nametanje stavova i kontrola životnog stila, odbijanje da se preuzme deo brige o domaćinstvu, itd.

Žene koje imaju iskustvo emocionalnog zlostavljanja mogu početi da veruju da je ono što nasilnik govori o njima istina. Mogu početi da misle o sebi da su glupe, ružne, neprivlačne, debele i da niko na ovom svetu nikad ne bi stupio u vezu sa njima. Žene takođe veoma često mogu sebe kriviti za nasilje koje im se dešava.

Neprestano kritikovanje urušava samopouzdanje i sigurnost u sebe i otežava izlazak iz nasilne veze.

Podelite na društvenim mrežama: