UN Women podržava unapređivanje rodne ravnopravnosti u Srbiji od 2006. godine. U partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, nevladinim sektorom i nezavisnim telima u oblasti ljudskih prava, napori UN Women u Srbiji usmereni su na unapređenje ekonomskih prava žena, rodno odgovorno budžetiranje, sprovođenje Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 o ženama, miru i bezbednosti i borbu protiv nasilja nad ženama. UN Women ima dugoročno partnerstvo sa Pokrajinskom vladom AP Vojvodine u različitim oblastima uključujući i borbu protiv nasilja nad ženama i podržava izradu i sprovođenje sveobuhvatnog strateškog okvira u ovoj oblasti. U prethodnom periodu, uz podršku UN Women, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova ostvario je sledeće rezultate u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama:

 

  • Lokalni timovi za zaštitu od nasilja u porodici i partnerskim odnosima podržani su u rešavanju složenih slučajeva nasilja nad ženama
  • Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina novi je oblik strateškog delovanja u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i partnerskim odnosima za period od 2015. do 2020. godine
  • Program za ekonomsko osnaživanje žena koje su izložene ili su bile izložene nasilju u porodično-partnerskom odnosu realizuje se od 2014. godine sredstvima iz budžeta AP Vojvodine. 
  • Vebsajt www.hocudaznas.org obezbeđuje informacije na svim jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini o vrstama nasilja nad ženama, taktikama preživljavanja i mogućnostima pomoći i podrške u svim opštinama na teritoriji Vojvodine
  • Od 2017. godine posebne aktivnosti se sprovode na unapređenju zaštite žena iz ranjivih grupa (Romkinje, žene sa invaliditetom, žene sa sela, žene koje žive u siromaštvu, žene koje žive sa HIV/AIDS), kao i unapređenju kapaciteta profesionalaca (policija, centri za socijalni rad, zdravstvene ustanove, tužilaštva, sudovi) da odgovore na posebne oblike nasilja, kao što su seksulano nasilje, uključujući i silovanje, polno uznemiravanje i progranjanje. Do sada je preko 200 profesionalaca iz različitih lokalnih zajednica u Vojvodini obučeno da prepozna i odgovori na posebne oblike nasilja i da unapredi zaštitu žena iz ranjivih grupa. 
Podelite na društvenim mrežama: