Šta da očekuješ ako prijaviš nasilje

UKOLIKO SE NALAZITE U TRENUTNOJ OPASNOSTI OD NASILJA, POZOVITE POLICIJU na broj 192.

Zakonska je obaveza svakoga da prijavi nasilje u porodici nadležnoj instituciji. Ako ste doživeli nasilje, pored policije nasilje možete prijaviti i javnom tužilaštvu, centru za socijalni rad i zdravstvenoj ustanovi. Za dobijanje informacija ili potrebe za emotivnom podrškom, možete pozvati SOS telefon.

Bez obzira na to da li ste prijavu za nasilje podneli jednom ili više puta, institucije su dužne da postupaju po svakoj prijavi.

Nasilje možete prijaviti lično, ako ste Vi doživeli nasilje, a takođe može ga prijaviti i član Vaše porodice, prijatelj, komšija i bilo koje drugo lice. Nasilje se može prijaviti lično, u prostorijama institucije, telefonom, pismeno, putem pošte, kao i putem imejla. Prilikom prijavljivanja, možete se predstaviti ili ostati anonimni - u svakom slučaju prijava će biti razmatrana.

Kako bi dobili efikasnu zaštitu, institucije su Zakonom obavezne da sarađuju kako bi Vam obezbedile da dobijete adekvatnu zaštitu i podršku.

Prema Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, institucije su dužne da o svakom saznanju o nasilju u porodici obaveste nadležnog policijskog službenika i tužilaštvo. Jedino pozivanjem SOS telefona Vaša prijava i iskustvo nasilja ostaju poverljivi i ne prijavljuju se, osim ukoliko to ne želite, kao i u situacijama Vaše životne ugroženosti.

U institucijama, a posebno u policiji, centrima za socijalni rad i tužilaštvu, rade profesionalci koji su obučeni za postupanje u slučajevima nasilja. Stoga je važno da profesionalcu kom ste prijavili nasilje pružite što potpunije podatke o događaju, članovima porodice, istoriji nasilja u porodici, članovima porodice koji su posebno ugroženi, povredama, kao i drugim okolnostima (postupak razvoda braka, spor oko starateljstva, trudnoća, pretnje, alkoholizam i sl.). ZAPAMTITE, nije sramota niti neprimereno pričati o svim vidovima nasilja (fizičko, seksulano, psihološko, ekonomsko...) koje ste pretrpeli ili trpite.

Većina žena koje prijave nasilje su u šoku, uplašene, zbunjene i ne mogu da se sete svih detalja. Ne brinite – uvek možete dopuniti prijavu detaljima, podacima i informacijama u kasnijim susretima sa centrom za socijalni rad, policijom ili tužilaštvom.

Institucije su dužne da shodno okolnostima u kojima se nalazite iznađu rešenja koja će Vam pomoći da izađete iz nasilja. Institucije su takođe dužne da Vas upoznaju sa predlogom rešenja, kroz Vaše direktno učešće u izradi ili razmatranju individualnog plana podrške i zaštite žrtava nasilja ili preko neke od institucija sa kojom najčešće kontaktirate (obično centar za socijalni rad). Takođe imate pravo da se izjasnite i reagujete ako smatrate da neka od predviđenih rešenja nisu adekvatna za Vašu situaciju.

Ukoliko ne želite da učestvujete ili odustanete od učešća u postupcima pred institucijama, ta Vaša odluka će biti poštovana i neće uticati na postupanje institucija u tom postupku (institucije su dužne da postupaju po prijavi, bez obzira na Vaš stav. Oni to čine po službenoj dužnosti.) Takođe, Vaš odustanak u jednom postupku ne utiče na postupanje institucija ukoliko ponovo prijavite nasilje, jer će oni postupati bez obzira na Vaše ranije odustajanje.

Podelite na društvenim mrežama: