Ako napuštate nasilnog partnera

 • Osobe koje preživljavaju nasilje u porodici ili partnerskom odnosu mogu da predosete kada će do novog nasilja doći. Verujte svojim instinktima. Probajte da se sklonite od nasilja pre nego što do njega dođe. 
 • Ne govorite mu da nameravate da ga napustite. Brzo napustite mesto.
 • Ako je do nasilja došlo, tražite policijsku pratnju ili zamolite prijatelja, komšiju ili člana porodice da Vas otprati dok budete napuštali nasilni događaj.
 • Ako ste povređeni odmah idite u ambulantu, prijavite šta se dogodilo i tražite da zdravstveni radnici dokumentuju Vaše povrede i prijavu.
 • Nemojte čistiti kuću i uklanjati tragove koji ukazuju da se dogodio nasilni događaj.
 • Ukoliko ste pretrpeli seksualno nasilje, nemojte se tuširati, bacati odeću i veš i obratite se zdravstvenom radniku/ci.
 • Imajte rezervni plan ako Vaš partner sazna gde idete.
 • Zatražite pravnu pomoć. Čuvajte dokumentaciju koja ukazuje na fizičke povrede, kao i fotografije fizičkih povreda. Vodite beleške ili dnevnik o nasilnim dogadjajima, beležite datume, opise događaja, pretnje i svedoke.
 • Iz telefona izbrišite poslednji poziv ili pozive osobama koji su deo Vašeg sigurnosnog plana kako nasilnik ne bi mogao da sazna za Vaš plan.

  Pripremite unapred sledeće stvari koje ćete držati na tajnom mestu (kod prijatelja, rođaka ili drugom skrivenom mestu):
 • Fotokopije sledećih dokumenata koje ćete držati odvojeno od originala. Ukoliko je moguće, sakrijte originale na drugo mesto:
 • Vaše i dečije pasoše i krštenice
 • Zdravstvene knjižice
 • Školske upisnice i knjižice/svedočanstva
 • Vozačku i saobraćajnu dozvolu
 • Lekove, recepte za lekove ili medicinsku dokumentaciju za sve članove porodice
 • Dokumentaciju o razvodu braka, starateljstvu, sudske presude, dokumenaciju o izrečenim merama zaštite, venčani list
 • Dokumentaciju o vlasništvu nad imovinom, kreditu, kao i dokumentaciju o plaćenim kreditima i obavezama, ugovore, bankarske knjižice, potvrdu o sefu, radnu knjižicu
 • Bankovne kartice
 • Listu najvažnijih telefona
 • Pripejd karticu za mobilni telefon
 • Osnovne stvari za ličnu higijenu i najnužniju garderobu
 • Fotografiju Vašeg supruga ili partnera
 • Stvari koje su Vama i deci bitne i drage

Pokušajte da imate uvek ručnu tašnu koja će sadržati nešto od ovih stvari:

 • Ključeve od kola i kuće
 • Bankovnu karticu, vozačku dozvolu
 • Nešto novca za hitan slučaj
 • Male predmete koje možete prodati/unovčiti za slučaj nužde
 • Fotografiju muža/partnera

Još možete pokušati da:

 • Ostavljate sa strane sitan novac od kusura kako biste imali ušteđevinu za slučaj nužde.
 • Unapred odredite izlaze za hitno napuštanje kuće ili stana. Gledajte da imate makar dva izlaza i da u njihovoj blizini nasilnik nema pristup oružju ili predmetima kojima Vas može povrediti.
 • Izbegavajte mesta kao što je kuhinja, kupatilo ili garaža ili mesta koja su udaljena od izlaza.
 • Nemojte nositi marame, ešarpe ili ogrlice.
 • Planirajte i vežbajte korake kako biste mogli napustiti situaciju opasnosti brzo.
 • Zamolite komšije da ako čuju lupu i viku iz Vašeg stana ili kuće odmah pozovu policiju.
 • Naučite decu kako da pozovu policiju. Ukoliko ste sigurni da deca neće reći Vaše namere nasilniku, dogovorite sa njima “lozinku” ili “tajnu reč” kojom ćete ih upozoriti da zovu policiju ili pomoć.
 • Pokušajte da naučite i dogovorite sa decom da pozovu osobu ili osobe od poverenje.
 • “Lozinku” ili “tajnu reč” možete dogovoriti i sa osobama od poverenja, kako biste im dali znak da pozovu policiju kada ste u opasnosti.
 • Planirajte da li Vam je bezbednije da prilikom napuštanja stana idete stepenicama, liftom ili kroz prozor.
 • Napravite plan gde ćete se skloniti kada napustite kuću.
 • Ukoliko je situacija opasna, oslonite se na sopstveni instinkt kako biste se zaštitili.
 • Pozovite policiju na 192 čim ste u prilici.
 • Za sve stvari koje nameravate naknadno da uzmete iz kuće, tražite policijsku pratnju. Nikad se ne vraćajte sami, čak i ukoliko Vam deluje da ste se sporazumeli i dogovorili sa nasilnikom.
 • Ukoliko možete, povedite decu sa sobom. Ukoliko pokušate da se po njih kasnije vratite, policija Vam neće moći pomoći da ih odvojite od oca ukoliko se ona ne nalaze u neposrednoj opasnosti od nasilja ili nemate privremeno ili pravosnažno rešenje o starateljstvu.
 • U vrtiću ili školi ili osobama koja Vam čuvaju decu, recite ko može da ih pokupi (na listu stavite osobe od poverenja – prijateljicu/rođaku/komšinicu i dr.)
 • Možete dogovoriti “lozinku” ili “tajnu reč” sa osobama kojima ćete javiti da pokupe decu, ukoliko se plašite da će ih nasilnik uzeti ili odvesti.
Podelite na društvenim mrežama: