Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

Opšti protokol usvojen je na sednici Vlade Srbije održanoj 24. novembra 2011. godine i predstavlja realizaciju prvog koraka u sprovođenju treće strateške oblasti «Unapređivanje multisektorske saradnje i podizanje kapaciteta institucija» Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Svrha opšteg protokola je da na celovit način osigura da svaka ustanova može da postupa u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i obavezama delotvorno i celovito, kako bi se dugoročno zaštitila žrtva nasilja u porodici i obezbedili uslovi za izricanje odgovarajuće sankcije nasilniku.

Ovde možete preuzeti dokument:
"Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima" (PDF 456kB)

Podelite na društvenim mrežama: